Formteknik finns numera på formteknik.com.

FORMTEKNIK

Uråldrig teknik

Formteknik är en uråldrig metod som används för att skapa saker. I grund och botten handlar det om att skapa formar som man sedan i regel fyller med ett material som härdas. Härdningsmetoder varierar liksom material, det beror alltid på vad det är som ska skapas. 

Förr om åren skapade denna typ av formar för hand. Ju mer detaljrik saken man ville skapa var, desto mer arbete fick man lägga ner på att snida ut en lämplig form. Formen i sig kunde ibland vara ömtålig, återigen beroende på vilka material man använde. 

Industriell formteknik

Idag skapas de flesta formar industriellt. Man brukar kunna ställa in maskiner på specifika koder för att sedan få ut en lämplig form att använda i sin produktion. Man lägger mycket kraft och fokus på att utveckla formteknik för att bli än mer effektiv för allt högre volymproduktion.

Formteknik används i stort sett i all produktframtagning, från plastleksaker till sjukvårdstillbehör. Beroende på vad en specifik sak ska användas till, och hur mycket den ska säljas för, ställs olika hög krav på framställningsprocess och material.

Formsprutning

Eftersom mycket idag framställs av plast så är formsprutning en mycket viktig metod inom formteknik. Man använder formsprutningsteknik i första hand för att bearbeta termoplaster, men även härdplaster, elaster och termoelaster. Med andra ord kan man säg aatt alla vanliga plastmaterial kan formsprutas och det är en efterfrågat teknik inom att från medicinteknik till fordonsteknik.

Formen har specifika uppgifter när det handlar om att bearbeta plaster, dels ska den distribuera plasten jämt i formverktyget och dels forma den smälta plasten till den geometriska produkt man avser skapa. Därefter ska formen kyla den smälta plasten så att den solidiseras och vidare lossa smidigt från den färdiga plastprodukten med hjälp av ett "utstötarsystem". Läs gärna mer om formsprutning här.

Titta gärna på detta videoklipp där formsprutning demonstreras:

 

svenskacasinon.com | casinovinnaren.com